Zkušební systémy

MAST systémy

MAST (Multi Axial Simulation Table) je víceosý zkušební systém s plochou základnou, který je určen pro dynamické a vibrační namáhání komponentů. MTS je lídrem v oblasti návrhu a realizace víceosých simulačních stolů pro zkoušky „Squeak and Rattle“, modální zkoušky, zkoušky životnosti komponentů a konstrukčních částí vozidel a jiných konstrukcí.

Klíčové vlastnosti
  • Zkušební síla servopohonu až 250 kN
  • Zatížitelnost stolu až 3000 kg
  • Rozměry stolu až 2500 × 2500 mm
  • Frekvence až 500 Hz

Multiaxiální simulační stůl

MAST - Multiaxiální simulační stůl

Zkušební systémy MTS

MTS MAST (Multi Axial Simulation Table) II.