Tvrdoměry

Tvrdoměry společností INNOVATEST Europe BV a Bareiss Prüfgerätebau GmbH jsou špičkou na trhu v měření tvrdosti materiálu. Tvrdost je možné měřit napříč všemi druhy materiálů, a to od velmi měkkých pěn, pryží a plastů až po velmi tvrdé kovy, kalené ocele a carbon. Naše nabídka pokrývá požadavky od manuálních jednoúčelových tvrdoměrů až po plně automatické univerzální.

Tvrdoměry pro měření podle metody Vickers ISO 6507. Měření na základě optického vyhodnocení vtisku lze provádět automaticky, poloautomaticky i manuálně.

Tvrdoměry pro měření podle metody Rockwell ISO 6508. Měření na základě snímání hloubky proniknutí vnikacího tělíska do vzorku. 

Tvrdoměry pro měření podle metody Brinell ISO 6506. Optická metoda měření. Měření lze vyhodnotit automaticky a poloautomaticky.

Tvrdoměry pro měření všech metod Vickers ISO 6507, Rockwell ISO 6508,
Brinell ISO 6506,
Shore ISO 7619-1,
IRHD ISO 7619-2. 
Měření manuální i plně automatické.

Tvrdoměry pro měření podle metod Shore ISO 7619-1 a ISO 868 jsou nejrozšířenějšími v kategorii měkkých materiálů. Metoda je založena na měření hloubky vtlačeného vnikacího tělíska při definované síle.

Tvrdoměry pro měření podle metody IRHD dle ISO 7619-2
a ISO 48 se používají pro zkoušky tvrdosti tenkých pryžových vzorků tam, kde nelze použít metodu Shore.