Zkušební stroje

Příslušenství ke zkušebním strojům

Příslušenství ke zkušebním strojům, jako jsou upínací prvky a přípravky pro tahové, tlakové a ohybové zkoušky, kontaktní a bezkontaktní průtahoměry, teplotní pece, teplotní a klimatické komory pro zkoušky mechanických vlastností materiálů.

Jsou nedílnou součástí oblasti statického a dynamického testování, kde vliv teploty hraje důležitou roli v pevnosti a struktuře materiálu.

Manuální, pneumatické i hydraulické upínače pro správné upnutí zkušebních vzorků na tahové statické i dynamické zkoušky.

Automatické, manuální, kontaktní, video, laserové a clip-on průtahoměry pro různé typy aplikací.