Zkušební komory

Teplotní

Teplotní komory weisstechnik® a vötschtechnik® od nejmenších objemů 20 litrů až po celý automobil mohou dosahovat teplotního rozsahu -70 až +200 °C a rychlosti změny teploty až 30 K/min.

Objem:
180 až 600 litrů
Teplotní rozsah:
-70 až +180 °C
Teplotní gradient:
až 5K/min
Objem:
180 až 3600 litrů
Teplotní rozsah:
-70 až +180 °C
Teplotní gradient:
až 30 K/min
Objem:
16 až 500 litrů
Teplotní rozsah:
-70 až + 180 °C
Teplotní gradient:
až 10 K/min
Objem:
5 až 50 m³
Teplotní rozsah:
-70 až +180 °C
Teplotní gradient:
až 20 K/min