Tvrdoměry

Shore

Tvrdoměry pro měření dle metod Shore jsou nejrozšířenějšími v kategorii měkkých materiálů. Metoda je založena na měření hloubky vtlačení vnikacího tělíska za stanovených podmínek. Hloubka je následně základním parametrem pro určení výsledné tvrdosti. Měření je možné pomocí ručních nebo stolních tvrdoměrů.

Způsob měření:
Digitální
Metody:
Shore A/D
Paměť:
300 měření
Měření:
Tvrdost, teplota vzorku
Způsob měření:
Analogový
Metody:
Shore (vše)
Paměť:
1 měření (vlečná ručička)
Měření:
Tvrdost
Způsob měření:
Automatický
Měření:
Shore, IRHD, VLRH
Měření:
micro Shore A/D
Měření:
Tvrdost
Způsob měření:
Automatický
Měření:
Shore, IRHD
Měření:
Tvrdost
Teplotní rozsah:
-70 až +180 °C