Příprava vzorků

Zalévání

Cílem zalévání vzorků je manipulace s malými nebo nestandardně tvarovanými vzorky, ochrana křehkých materiálů, tenkých vrstev nebo povlaků během přípravy a také zajištění dobré retence hran. Zalévání vytváří vzorky s jednotnou velikostí, takže je snazší s nimi manipulovat v automatických držácích pro další kroky přípravy a následného měření či vyhodnocení.

Nejrychlejší, nejpraktičtější a nejpoužívanější metoda zalévání vzorků.

Vhodná metoda pro křehké a tepelně náchylné vzorky.

Pryskyřice pro teplé i studené zalévání, barevná, transparentní, chemicky odolná i elektricky vodivá.