Fotogalerie

Jsme akreditováni dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 a akreditovanou kalibraci vám můžeme nabídnout v teplotním rozsahu od -70 do +180°C a v rozsahu vlhkosti od 10 do 95 % . Široký rozsah měření v požadované třídě přesnosti jsme schopni nabídnout díky vysoce přesným a pravidelně kalibrovaným etalonům, kterými je naše laboratoř vybavena. 

Kalibrace provádíme v naší laboratoři pomocí technologicky vyspělých teplotních a klimatických komor. 

Více informací najdete v sekcích:
Kalibrace přenosných snímačů teploty
Kalibrace přenosných snímačů vlhkosti

ZASLAT POPTÁVKU NA KALIBRACI