1. Elektrodynamický vibrační
   systém

Princip je podobný audio systémům, kde jsou elektronické signály z různých zdrojů (např. CD) zesíleny a převedeny na zvuk pomocí reproduktorů. Generátory vibrací zkušebních systémů fungují na stejném principu jako reproduktory audio systémů. Namísto zdroje zvuku vibrační systémy používají řídicí jednotky vibrací (vibration controller) k pohonu generátorů vibrací, které přenášejí elektrický proud prostřednictvím zesilovačů. Rozdíl spočívá v tom, že signály ze snímačů (akcelerometrů) namontovaných na vzorcích nebo ploše vibračních desky monitorují jejich pohyby, a následně jsou přiváděny zpátky (zpětná vazba) do vibračního controlleru. Díky tomu je možné vibrace ovládat tak, aby splňovaly požadované zkušební podmínky.

2. Generátor vibrací (shaker)

Princip funkce generátoru se řídí dle Flemingova pravidla levé ruky. Položíme-li levou ruku na vodič tak, aby prsty směřovaly ve směru toku proudu a směr siločar hustoty magnetického toku vstupoval do dlaně, potom se vodič pohybuje ve směru palce.
Oscilační pohyb je tedy způsoben (dle výše popsaného principu) interakcí mezi elektrickým proudem tekoucím v kmitající cívce, hustotou magnetického toku a délkou vodiče v magnetickém poli. Budicí síla pohybu pohyblivých částí (plunžr a kmitající cívka) je pak dána součinem hustoty magnetického toku s elektrickým proudem a délkou vodiče v magnetickém poli F=B
× I × L.

Na základě intenzity elektrického proudu lze pak řídit úroveň vibrací generátoru vibrací = shakeru.

3. Řídicí jednotka

    (vibration controller)


Úlohou řídicí jednotky je přijímat signál ze snímače zrychlení (akcelerometru) a spolu s požadovanou hodnotou (tvarem křivky) generovat výstupní signál, kterým je shaker řízen. Požadovaný tvar křivky nelze reprodukovat pouhým aplikováním vibračních dat. Křivky budou zcela deformovány působením charakteristik výkonových zesilovačů v kombinaci s dynamikou vibračního generátoru a zkoušeného vzorku. Řídicí jednotka kromě generování požadovaných vibrací automaticky kompenzuje vlivy těchto charakteristik a dynamiky. Všechny řídicí jednotky vibrací IMV jsou přizpůsobeny pro každého z našich klientů, aby vyhovovaly jejich konkrétním potřebám.

4. Výkonový zesilovač

Úlohou výkonového zesilovače je přivádět elektrický proud k vibračnímu generátoru. Výkonový zesilovač zesílí malý elektrický signál generovaný v řídicí jednotce vibrací na signál o velkém elektrickém výkonu, který je dán součinem elektrického napětí a proudu. Výkonové zesilovače společnosti IMV používají systém spínacích zesilovačů. Používají především kompaktní a vysoce výkonné výkonové moduly nejvyšší úrovně v tomto odvětví, které přispívají k úsporám energie a prostoru.