Fotogalerie

Návrh uspořádání laboratoře

Ať už plánujete výstavbu nové, rekonstrukci stávající zkušební laboratoře nebo měníte její dispozici, rádi Vám doporučíme rozvržení zkušební laboratoře s ohledem na nově dodávaná zařízení i zařízení stávající.

Optimalizace stávající laboratoře

Při stále se zvyšujících nárocích na zkoušení může vzniknout požadavek na nákup nového zařízení. Máte-li k dispozici prostorově omezenou plochu, jsme schopni na míru daným prostorům navrhnout rozmístění jednotlivých zařízení. Výstupem z takové optimalizace stávající laboratoře může být výkresová dokumentace zahrnující půdorysy (obrázek vlevo) a 3D modely dané laboratoře s umístěnou technologií (obrázek níže).

Fotogalerie

 
Podpora v počátečních fázích projektu výstavby laboratoří

Při realizaci komplexních projektů zahrnujících výstavbu nových prostor laboratoří a jejich vybavení jsme vedle minimální velikosti laboratoře schopni navrhnout i vedení jednotlivých médií (hydraulika, pneumatika, elektro, chladicí a odpadní voda) a zajistit tak vhodnou stavební připravenost na míru finálně dodávaným zařízením, případně k jejímu rozvoji do budoucna. Tyto informace je možné sdílet s projektanty a zajistit tak, aby byla připravovaná laboratoř správně technicky uzpůsobena pro provoz konkrétních zkušebních zařízení. Spolupráce již v počátečních fázích projektů šetří čas a peníze vzhledem k tomu, že nákladnost jakýchkoliv změn v pozdějších fázích projektu je zpravidla vyšší.

Integrace a společný provoz různých zkušebních systémů

Dobrým příkladem je řešení rozhraní mezi vibračním systémem, jak elektrodynamickým, tak hydraulickým, a zkušební komorou. Můžeme zde ověřit jak statické kolize, tak kolize při společném provozu obou systémů, tzn. např. při maximální výchylce dynamického systému. Výhodou je, že většinu problematických rozhraní dokážeme odhalit již v přípravné fázi projektu a klient ani my nejsme překvapeni v průběhu realizace či až instalace zařízení.

Shaker + komora

 

Návrh a integrace zkušebních přípravků na míru

Vyžaduje-li Vaše zkoušení unikátní přípravky na míru daným vzorkům, jsme schopni Vám je navrhnout a vyrobit přesně podle Vašich požadavků.

Může se jednat například o následující přípravky:

  • Konstrukce pro uchycení extenzometrů na zařízení pro tahové zkoušky
  • Přípravky pro upnutí vzorků pro tahové zkoušky
  • Přípravky pro zkoušení mechanické odolnosti vibracemi
  • Přípravky pro zkoušení v teplotních, klimatických a korozních komorách v předepsané poloze
  • Přípravky pro měření tvrdosti celých dílů

Trhačka

 

Pokud potřebujete více informací nebo máte konkrétní požadavky na návrh laboratoře, kontaktujte nás na e-mailu obchod@testsysteme.cz