Fotogalerie

Na tomto nejvýznamnějším průmyslovém veletrhu ve střední Evropě nechyběl již tradičně v pavilonu F ani stánek JD Dvořák (č. 027). K vidění bylo několik ukázek produktů našich dlouhodobých partnerů:

  • Klimatická komora Weiss Technik ClimeEvent C
  • Univerzální stolní tvrdoměr Bareiss DIGI-Test II (metody Shore, IRHD a VLRH) 
  • Automatický tvrdoměr INNOVATEST Falcon 600 (metody Micro Vicker, Vickers, Knoop a Brinnel
  • Univerzální zkušební stroj MTS Exceed E43 pro statické zkoušky vzorků
  • Elektrodynamický zkušební stroj MTS Acumen 1 pro dlouhodobé testování únavy materiálu
  • Plastometr Göttfert mi2.2 pro měření indexu toku taveniny
  • CNC video měřicí systém Nikon VMA-2520 pro automatická měření a kontrolu rozměrů součástek ve 2D i 3D
  • Vzpřímený metalografický mikroskop Nikon Eclipse LV100ND

 

Děkujeme všem, kteří si našli chvilku a přišli se za námi na veletrh podívat, ať už s konkrétní poptávkou, dotazem, nebo jen na kus řeči a jedno točené.  

Váš tým JD Dvořák

Fotogalerie