Plastometr

mi40 - auto

Plně automatický plastometr mi40 je modulární součástí laboratorní automatizované platformy, která umožňuje stanovit index toku taveniny plastů dle norem ISO 1133, ASTM D1238 a ASTM D3364. S využitím průmyslových robotů umožňuje automatizaci jak plastometrů, tak kapilárních reometrů. Proces měření indexu toku taveniny je plně automatizovaný – od doplňování zkušebních vzorků, plnění zkušebního prostoru, provedení samotného měření až po vyčištění zkušebního prostoru. To umožňuje automatickou kontrolu kvality nepřetržitě 24 hodin denně.  

Klíčové vlastnosti
  • Automatizace plastometrů i kapilárních reometrů
  • Modulární konfigurace několika přístrojů najednou
  • Flexibilní design zkušebních přístrojů (lineární nebo kruhový)
  • Vhodné pro jakékoli zkušební vzorky

mi40 - auto