Online reologie

Měření reologických vlastností polymeru online při výrobě, podrobné analýzy fólií, průtažnosti taveniny či simulace výroby na laboratorním extruderu od firmy GÖTTFERT určují směr ve výzkumu a kontrole kvality.

Online kapilární reometry se používají pro měření tokových vlastností polymerů online během výroby. Přístroj je možno použít i k řízení výroby při zpracování surovin.

Zařízení pro zkoušky PP a PE fólií ve výstupní kontrole kvality barvy, nehomogenity, množství gelů či nečistot reflexní i trans metodou.

Zkoušky elogačních tokových vlastností polymerní taveniny přímo za kapilárou pomocí samostatného patentovaného zařízení Rheotens či Haul-Off.

Laboratorní a výrobní extrudery pro maloobjemovou výrobu a měření tokových vlastností polymerů.