Zkušební systémy

Komponenty zkušebních systémů

Servohydraulické zkušební systémy jsou tvořeny jednotlivými částmi, jako jsou servopohony a servoventily, hydraulické agregáty, řídicí jednotky a software.

Hydraulické a mechanické komponenty, které jsou používány při stavbě zkušebních systémů.

Řídící jednotky FlexTest pro sběr dat a řízení až tisíce kanálů zkušebních systémů a jednotlivých zařízení.

SilentFlo hydraulické agregáty jsou zdrojem tlakového oleje pro jednokanálové zkušební stroje a celé zkušební systémy.

Víceúčelový zkušební software poskytuje flexibilní a produktivní prostředí pro univerzální testování materiálů, komponent a konstrukcí.