Broušení a leštění

Spotřební materiál pro broušení a leštění

Aby se dosáhlo povrchů bez škrábanců a deformací, je nutné postupné odstraňování materiálu abrazivem. Broušení je další fází po řezání. Broušení se dělí na dva procesy, rovinné a jemné broušení. Účelem rovinného broušení je získání rovného povrchu a odstranění okují, otřepů nebo povrchových nerovností na vzorku. Následuje jemné broušení pro dosažení hladkého povrchu. 

Pokud chcete dosáhnout vysoce reflexního povrchu, musí být vzorky před zkoumáním pod mikroskopem vyleštěny. Leštění je komplexní činnost, při které je třeba vzít v úvahu faktory jako je kvalita a vhodnost látky, brusivo, tlak leštění, rychlost leštění a doba trvání. Kvalita povrchu získaného po konečném leštění závisí na všech těchto faktorech a konečné úpravě povrchu po dokončení každé z předchozích fází.

Klíčové vlastnosti
  • Univerzální spotřební materiál pro téměř všechny druhy přístrojů od jiných výrobců
  • Různé druhy upnutí spotřebního materiálu pro leštění a broušení
  • Kvalitní suspenze pro leštění
  • Delší životnost spotřebního materiálu
  • Průměry od 200 do 350 mm
  • Přijatelná cena