Tvrdoměr

Verzus 750 CCD

Poloautomatický univerzální tvrdoměr Verzus 750 CCD je cenově dostupným řešením pro měření dle metod Vickers, Knoop, Brinell, Rockwell, HBT & HVT a měření plastů dle ISO 2039/1. Lehce ovladatelný pomocí intuitivního softwaru IMPRESSIONS v češtině. Pevný rám typu C. 

Klíčové vlastnosti
  • Zatížení 1 až 250 kgf
  • Výška vzorku až 300 mm
  • Vickers, Brinell, Rockwell, HBT & HVT, plasty dle ISO 2039/1
  • ISO 6507, ISO 6506, ISO 6508, ISO 2039/1

Univerzální tvrdoměr Verzus 750 CCD

Impressions - Report

Impressions - software

Impressions - software

Instalace